Orduithe Scoile

Tá deireadh na scoilbhliana buailte linn agus anois tá an t-ordú deireanach faighte againn don bhliain 2023-2024. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Donach atá tar éis cuairt a thabhairt ar 137 scoil le Veain COGG agus breis is 100 ordú a glactha  aige. Tá na céadta leabhar agus cluichí seolta amach. 

Tá Veain COGG ar fáil le cuairt a thabhairt ar scoileanna agus ar ócáidí oideachasúla chun na háiseanna teagaisc Gaeilge is úire a thaispeaint agus a mhíniú do mhuinteoirí. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le COGG freisin mar ní fhéadfaí an obair seo a dhéanamh gan a dtacaíocht.

Le blianta fada anuas táimid tar éis seirbhísí a chur ar fáil do scoileanna ar fud na tíre, ag soláthar leabhair atá oiriúnach don churaclam áitiúil agus chun  cuidiú le forbairt scileanna teanga na ndaltaí. Tugann sé deis do pháistí agus do dhéagóirí nasc a cruthú leis an nGaeilge trí bhealach spraíúil agus taitneamhach. 

Tacaímid le forbairt teanga agus cultúir na hÉireann trí ár dtáirgí a chur ar fáil do scoileanna. Is cuid lárnach dár misin é cuidiú le paisean na Gaeilge a chothú agus leis an oideachas Ghaelach a fhorbairt sna scoileanna. Tá ár gcomhoibriú le scoileanna fíorluachmhar dúinn. 

Táimid ag seoladh leabhar scoile amach ar feadh na bliana, ag cur áiseanna tábhachtacha ar fáil do mhúinteoirí, do pháistí agus do dhéagóirí. Bímid an-ghnóthach ag an am seo agus tá mórán oibre i gceist le hordú leabhar agus próiseáil orduithe. Táimid ag déanamh gach iarracht chun a chinntiú go bhfuil ár stoc leabhar i gceart agus go bhfuil na pacáistí orduithe seolta amach go tapaidh agus go cothrom le dícheall. 

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a d’úsáid ár seirbhísí go dtí seo. Táimid fíor-bhuíoch daoibh as bhur dtacaíocht agus as bhur muinín inár gcuid táirgí agus seirbhísí. Tá sé iontach tábhachtach dúinn an deis seo a bheith againn chun tacú leis an nGaeilge agus leis an gcultúr tríd ár n-ábhair oideachais agus spraoi. Le bhur gcuid tacaíochta leanúnach, táimid ag tnúth le leanúint ag obair le chéile. 

 

Go raibh míle maith agaibh arís!