Ar Maidin Moch

20.00

Is áisleabhar do mhúinteoirí é seo, dírithe ar mhúineadh bhriathra na Gaeilge. Tá sé bunaithe ar shaol an pháiste ar maidin roimh an scoil – ag éirí ar maidin, an bricfeasta srl. Baintear úsáid ann as modh na sraithe, modh a cuireadh i bhfeidhm i gceachtanna Gaeilge go luath tar éis 1900. Ar an teanga labartha a bhí an fócas agus chuidigh an ceangal loighciúil idir na gníomhaíochtaí sa tsraith leis an bhfoghlaimeoir cuimhneamh ar cad a tharla ansin (tar éis … ). Tá deich sraith sa leabhar le sé phictiúr le gach sraith le gníomhaíochtaí foclóra, cluichí teanga, rólghlacadh, oidis chócaireachta i gcomhair bricfeasta agus lón sláintiúil, gníomhaíochtaí idirchultúrtha agus topaicí le plé, aimsirí na mbriathra agus nótaí gramadaí.

ar fáil