Bí ag Caint!

4.80

Seo é splanc chárta lannaithe A4, le ceithre leathanach. An aidhm atá leis ná go mbeadh daltaí ag labhairt Gaeilge. Cárta cabhrach le nathanna, frásaí agus stór focal ginearálta a bheadh in úsáid ag daltaí gach uile lá. Beidh daltaí ábalta cleachtadh a dhéanamh le chéile chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha. Beidh siad líofa i ngan fhios dóibh féin! 

Oiriúnach do dhaltaí i rang a 4, 5 agus 6.

Oiriúnach do dhaltaí sa chéad bhliain suas go dtí rang an Teastas Shóisearaigh.

Out of stock