Bí ag Léamh

4.80

Seo é splanc chárta lannaithe A4, le ceithre leathanach. Is éard atá i gceist leis ná cabhair a thabhairt do dhaltaí chun go mbeidh siad in ann léamh as Gaeilge ar bhealach stuama agus líofa. Tá stór focal bunaithe ar na deich téama sa churaclam nua, chomh maith le cúpla nod maidir leis na briathra, ceisteanna, mothúcháin agus fuaimniú. Níor cheart d’aon dalta a bheith gan é!

Oiriúnach do dhaltaí i rang a 3, 4, 5 agus 6.

Oiriúnach do dhaltaí sa chéad bhliain suas go dtí an Teastas Sóisearach.

ar fáil