Déan Dráma 1

30.00

Ceoldrámaí agus amhráin nuachumtha do na bunranganna – Le trí dhlúthdhiosca

Ar ranganna na naíonán go Rang a hAon nó a Dó atá an cnuasach drámaí agus amhráin seo dírithe. Tugtar treoracha soiléire maidir le stáitsiú agus cur i láthair na ndrámaí, agus tá dlúthdhiosca le gach dráma ar a bhfuil na hamhráin go léir chomh maith le fuaimrian na n-amhrán.

I nGach Leabhar tá:

•Dhá dhráma bunaithe ar scéalta aitheanta agus dráma amháin Nollag nuascríofa.
•Nótaí don mhúinteoir maidir le léiriúcháin, stáitsiú, cultacha, seit agus roghnú na gcarachtar.
•Nodaireacht don cheol a bheidh feiliúnach don phianó agus don ghiotár.

ar fáil