Dúcheisteanna Mata A

20.00

Is féidir fótachóipeanna a dhéanamh den dá leabhar Dúcheisteanna Mata a fhorbróidh scileanna réitigh fadhbanna agus foghlaim chomhoibríoch daltaí sa tomhas, san uimhreas, sa chéimseata, san ailgéabar agus sa staitistic.

DÚCHEISTEANNA: LEABHAR A, díríonn an leabhar seo ar réiteach comhoibríoch fadhbanna sa Tomhas agus sa Chéimseata

Tá baint ag na gníomhaíochtaí leis na snáitheanna:

Uimhreas
Ailgéabar
Tomhas
Céimseata
Staitistic

Forbraíonn na gníomhaíochtaí seo na próisis mhatamaiticiúla atá fite fuaite sna snáitheanna seo.

ar fáil

Catagóir: