Focal Fada

10.00

Cruthaigh an fhocal is faide ón túslitir agus litir dheiridh a fhaigheann tú ón phaca.

Cluiche simplí a imreoidh daoine arís agus arís. Sa bhosca tá dhá phaca chártaí, ceann le tús-litreacha, agus ceann eile le litreacha deiridh. Is í spríoc an chluiche ná an focal is faide a chruthú ag baint úsáid as litir ón dá phaca.

Is áis iontach é seo don seomra ranga chomh maith le daltaí a chur in iomaíocht a chéile leis an fhocal is faide a chruthú.