Gaschaint

12.00

Leabhar frásaí agus suíomh gréasáin gaschaint.ie

An raibh tú riamh ag iarraidh smaoineamh ar an rud ceart le rá agus tú ag labhairt Gaeilge le do pháiste? Tá réiteach na faidhbe anseo!

Leabhar 2000 frása agus taifeadadh fuaime de na frásaí sin uile ar fáil ar www.gaschaint.ie freisin.

Áis iontach dóibh siúd atá ag iarraidh Gaeilge a thabhairt dá gclann. Tugtar leaganacha ó na trí mhórchanúint sa leabhar agus dathchódú déanta orthu. Caint bheo na Gaeltachta atá ar an taifeadadh.

Toradh is ea an pacáiste seo ar thionscadal ceannródaíoch a raibh idir chainteoirí dúchais agus daoine ar bheagán Gaeilge páirteach ann.

(Tabhair faoi deara gur eagrán nua é seo – bhíodh dlúthdhioscaí ag gabháil leis cheana ach níl níos mó. Is féidir teacht ar na taifeadtaí fuaime ar gaschaint.ie.)

Only 1 left in stock