Preab sa Cheol

25.00

Seo an chéad preableabhar a rinneadh i nÉirinn! Thig leat ceol a sheinm ar an leabhar seo, cósúil le uirlis cheoil!

Sa leabhar seo tá seacht n-amhrán nua-chumtha do pháistí (3-11bl) atá
spraoiúil ach ag an am chéanna oideachasiúil.
Preabann carachtéirí suimiúla aníos amach as leabhar do achan amhrán, Tá
drogall ar An Chrogall agus ní stadann sé a ithe, preabann currach agus
rámhaí aníos in Ag Rámhaíocht ach coimhéad tú féin ar an foghla mara! Ní
thig le a dheath a theacht as Dún na nGall muna bhfuil an Earagail
luaite agus sa leabhar seo tá iolar mór ag eitilt thart fán Earagail!

Rugann cearc ubh mhór bhuí fhad agus tá na páistí ag foghlaim Damhsa na
gCearc. Brúann An Píobaire Mór mála na bpíob agus é ag seinm cois
teallaigh. Preabann casú, uirlis cheoil a dtig leat a sheinm, amach le
Caitlín Níc Giolla Casú.

Thig leat foghlaim an dóigh le casú a sheinm anseo!

Sa tamhrán deireanach, preabann Uachtarán na hÉireann é féin amach as
Áras an Uachtaráin le fáilte a chuir romhainn in Nuair a bheas mé mór.

Tá gluaiseachtaí damhsa le cúigéar de na hamhráin Taispéanann páistí as
Gaeltacht Thír Chonaill an dóigh le na gluaiseachtaí a dhéanamh sna
físeáin ar an suíomh. Tá na gluaiseachtaí breá furast agus piocfadh
páistí scoile suas iad in cúig bhomaite.

In sa ré fón póca seo ina bhfuil muid beo seo dóigh mhaith le ligeán do
pháistí súgradh go folláin mar pháistí, le hamhráin agus damhsaí úra le
foghlaim agus tréan spáis ag páistí a gcuid samhlaíochta féin a úsáid.

ar fáil