Turas na Scríbhneoireachta – Ardranganna

15.00

Áis teagaisc do mhúineadh struchtúrtha na scríbhneoireachta curtha in oiriúint do scoileanna an deiscirt ag COGG.
Tugann Turas na Scríbhneoireachta  treoir do mhúinteoirí ar conas raon seánraí scríbhneoireachta a theagasc. Is féidir an lámhleabhar seo a úsáid le díriú ar: Treoracha a Scríobh (Scríbhneoireacht Ghnásúil), Tuairisc a Scríobh, Athinsint a Scríobh, Míniú a Scríobh agus Scríbhneoireacht Áititheach.  Moltar uirlisí measúnaithe cuí sa lámhleabhar, mar aon le héagsúlacht gníomhaíochtaí praiticiúla. Is áis í seo gur féidir a úsáid le gach rang de réir chumas na bpáistí.

ar fáil