Ag Oscailt na nDoirse

Bhí lúcháir orainn ár ndoirse a oscailt go hoifigiúil don phobal i mí Mheitheamh, tar éis seachtainí agus míonna ag pleanáil agus ag ullmhú. Ba bhrionglóid é le fada an lá spás iomlán a bheith againn chun ár gcuid táirgí agus leabhair a thaispeáint dár gcustaiméirí. Cé gur mhian linn ár ndoirse a oscailt níos luaithe, cuireadh an dáta ar athló mar gheall ar chur isteach Covid agus dualgais eile oibre. D’oibrigh sé go maith sa ag forbairt agus ag dearadh táirgí deasa agus is mian linn go mbíonn siad le feiceáil ag an domhan mór. Bhí Féile na Gealaí ar siúl anseo i Ráth Chairn an deireadh seachtaine céanna agus a chríocnaigh muid an seomra, mar sin b’am iontach é cuireadh a thabhairt do dhaoine bualadh isteach. 

Chuireamar sólaistí, cluichí agus spraoi ar fáil do mhuintir na háite, do pháistí scoile agus do thuismitheoirí agus do lucht freastail na féile. Bhí sé thar cionn le daoine a fheiceáil inár siopa ar oibrigh muid chomh dian sin á ullmhú. Ba chosúil gur bhain gach duine taitneamh as an ócáid, daoine fásta agus leanaí araon, in ainneoin na feartainne a bhí ag titim go trom ag pointí áirithe. 

Is é an aidhm atá againn anseo ag Siopa Údar ná rogha earraí a chur ar fáil do gach aois agus leibhéal Gaeilge agus mar sin bhí an-áthas orainn na rudaí éagsúla a bhí daoine ag piocadh amach dóibh féin agus dá gcairde a fheiceáil.

Bhí an fhéile féin thar cionn. Idir an ceol, na himeachtaí, na daoine a tháinig le freastal uirthi agus an Ghaeilge a bhí á labhairt ar feadh na deireadh seachtaine – bhí Féile na Gealaí thar barr! Bhí an t-ádh linn a bheith díreach ina lár. Ba mhór an pléisiúr an oiread sin aghaidheanna sásta a bheith istigh linn. 

Tar éis na hoibre sin uilig bhí sos de dhíth orainn agus thóg muid cúpla lá saor, ach táimid ar ais anois agus tá súil againn bhur naghaidheanna a fheiceáil arís go luath agus cloisteáil ónár gcustaiméirí. 

Déanaigí cinnte aiseolas nó moltaí ar bith a chur chugainn, is mór dúinn bhur dtuairimí agus smaointí. Tá súil againn sibh go léir a chur ar an eolas faoi roinnt tionscadal a bhfuilimid ag obair orthu go luath. Ach go dtí sin, fanaigí slán agus sláintiúil agus tabharfaimid uasdhatú daoibh ar gach rud anseo arís an mhí seo chugainn.