Fónaic agus Rann, Cleachtaí agus Greann

180.00

Seo áis fótócóipeála bunaithe ar aibítir na Gaeilge.  Tá carachtar bunaithe ar gach litir den aibítir agus tá gníomh ag dul le gach carachtar.  Tá amhrán bunaithe ar gach carachtar atá ar dhlúthdhiosca atá iniata sa phacáiste.
Sa phacáiste tá:

  •  21 postaer A4
  •  21 cárta A6
  • dlúthdhiosca le 21 amhrán
  • breis is 300 leathanach ann le gníomhaíochtaí éagsúla ar nós: Cuir ciorcal timpeall ar an gceann corr; Tarraing líne ón litir go dtí an pictiúr ceart; Dathaigh isteach na pictiúir a thosaíonn leis an litir cheart; Cuir ciorcal timpeall ar an litir cheart; cártaí imeartha agus cártaí biongó.

ar fáil